کلا می باید بدانیم

آسانسور . آسانسور خانگی (( هوم لیفت )) . آسانسور باربر (( بالابر )) چه به صورت حرکت ععمودی و یا مورب عمل نمایدهم سطح کننده می باشد. کلا هم سطح کننده ها برای جابه جای نفر .نفرات و یا کالا طراحی و ساخته می شوند.

در تمامی سیستم های هم سطح کننده : وزنه تعادلی . وینچ . لید اسکرو . هیدرولیک و…….. از الکترو موتور استفاده می گردد.

1- در سیستم های وزنه تعادلی و وینچ از کوپلینگ الکترو موتور و گیربکس استفاده می گردد.

2- در سیستم هیدرولیک از الکترو موتور و پمپ روغن استفاده می گردد.

3-  در سیستم لید اسکرو از الکترو موتور و کوپلینگ تسمه پروانه ای استفاده می گردد.

اختلاف این سیستم ها به خاطر نوع مصرف ( نفر بر . باربر ) تعداد توقف ها . ظرفیت جابه جای ( نفر . وزن ) سرعت حرکت و لوکسی آن می باشد . همانطور که باید رعایت های ایمنی در آسانسورهای نفربر طبق استاندارد ملی صورت پذیرد تا پایان کار ساختمان ارائه گردد ایمنی ها در آسانسور های خانگی ( هوم لیفت ها) و باربرها نیز باید انجام پذیرد (( همانطور که جان عزیز است و دارای دیه . کالا و اموال نیز عزیز است و قابل ضرر و زیان )) بنابر این رعایت ایمنی ها مانند محاسبه صحیح . اجراء درست .

استفاده از قطعات و لوازم استاندارد برای هر شرایط استفاده ای الزامیست.
آدرس

دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان رامسر نرسیده به سمیه پلاک 51 طبقه اول زنگ دومتلفن

88835590 و 88326490-021    همراه:09121045659
error: Content is protected !!